Laboratorium Scan

 • Hoe valide zijn de resultaten die door mijn laboratorium worden geleverd?
 • Is de organisatiestructuur van mijn laboratorium optimaal?
 • Waar zitten de knelpunten in de workflow en informatiestromen van het laboratorium?
 • Hoe efficiënt wordt er gewerkt?
 • Is de capaciteit/bezetting van het laboratorium in lijn met de vraag naar analyses?
 • Is de informatievoorziening adequaat om efficiënt en tijdig aan de vraag van mijn klanten te kunnen voldoen?
 • Welke potentiële verbeteringen in de laboratoriumprocessen leveren, op korte- en lange termijn, het meeste op ?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die (laboratorium)managers zich regelmatig zouden kunnen stellen om een up-to-date beeld te krijgen/houden van hoe zijn/haar laboratorium ervoor staat. De beantwoording van deze vragen is niet altijd even eenvoudig.

Voor het (laboratorium)management is het vaak lastig om zichzelf een goed, onbevooroordeeld, beeld te vormen van de prestaties van het eigen laboratorium. In vele gevallen wordt dat beeld pas gevormd na een bezoek van een externe controlerende instantie, met soms alle vervelende gevolgen van dien. Een alternatief is om periodiek hulp te vragen van een onafhankelijke externe deskundige. Deze onafhankelijke deskundige heeft een frisse, (politiek-)onafhankelijke kijk op het functioneren van uw laboratorium en kan tevens aanbevelingen doen tot verbeteringen.

LUFC LabConsultants heeft veel expertise in het beoordelen en optimaliseren van verschillende soorten laboratoria. Ten einde deze behoefte bij laboratoria te kunnen invullen heeft LUFC LabConsultants een nieuwe service geïntroduceerd genaamd “Laboratorium Scan”.

Vooraf aan elke Laboratorium Scan worden, samen met het (laboratorium)management, enkele onderzoeksvragen opgesteld.  Een aantal basisonderwerpen komt echter, onafhankelijk van de onderzoeksvragen, meestal aan bod.

De basisonderwerpen tijdens de Laboratorium Scan zijn:

 • Kwaliteitsborging: Methodevalidatie; Controles (eerste-, tweede-, derdelijns); kalibratie en herleidbaarheid; Registraties en beheersing van afwijkingen; kwaliteitshandboek.
 • Efficiëntie: Doelmatigheid van organisatie, workflow, mensen, middelen en informatiestromen.
 • Workflow: Doelmatigheid van werkprocessen, monsterstromen, analyseplanning en uitvoering, informatieverwerking.
 • Informatievoorziening: Toegankelijkheid (SOP’s, methoden, data, rapportage); Software gebruik; Informatiestromen; Dataintegriteit en dataveiligheid; Backup en restore procedures.
 • Organisatie: Structuur; Mensen (kennis&ervaring, training, motivatie, ambitie, tevredenheid etc.); Communicatie (intern, klanten); Werkdruk; Klantgerichtheid.

Bovenstaande onderwerpen vormen de basis van de Laboratorium Scan, in overleg met het (laboratorium)management kunnen bepaalde onderwerpen worden aangepast of aangevuld.

De uitvoering van deze Laboratorium Scan vindt plaats door:

 • Definiëren van onderzoeksonderwerpen.
 • Inzien en beoordelen van registraties (gegevens, afwijkingen, validatie etc.) en documentatie (kwaliteitshandboek, werkvoorschriften etc.).
 • Interviews met aantal medewerkers (management, laboranten, QA, IT, QP, interne opdrachtgever(s)).
 • Rondgang laboratorium, waarbij wordt gekeken naar kwaliteitsborging, efficiëntie van werkprocessen, informatiestromen en menselijke aspecten (werkdruk, sfeer, ARBO etc.).
 • Rapportage en presentatie van bevindingen, behandeling onderzoeksonderwerpen, bespreking eventuele “bottlenecks”, conclusies en aanbevelingen.

Heeft u vragen over de Laboratorium Scan? Wilt u eens vrijblijvend de voordelen van een Laboratorium Scan voor uw laboratorium bespreken, stuur dan een e-mail sturen naar: info@labconsultants.nl

Louis Uunk

Tel: +31 492 849450

LUFC LabConsultants

https://www.labconsultants.nl

https://www.lufc-labconsultants.com

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, CDS, Efficiency, ELN, Kwaliteit, Laboratorium, Laboratoriumautomatisering, Laboratoriumsoftware, Lean, LIMS, LUFC LabConsultants, SDMS en ECM, Validatie, Workflow met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord