Efficiëntieverbetering van mijn laboratorium, waar begin ik (aan)?

Veel laboratoria zitten in een proces ter verhoging van de efficiëntie. Dit proces wordt veelal gedreven door een toenemende druk op het laboratorium om meer (en betere) resultaten te leveren in een kortere tijd en (vaak) met beperkte mankracht. Een goede aanpak van dit proces is het kritisch herbezien van alle huidige werkprocessen(workflow) en informatiestromen en vervolgens het aanpassen daarvan totdat een optimale efficiëntie wordt bereikt.

Wat kan LUFC LabConsultants doen om u te helpen in dit proces?

Uiteraard zijn er ook in dit geval meerdere wegen die naar Rome leiden. U zou een volledig “Lean Six Sigma” traject in kunnen gaan en een “Six Sigma deskundige” kunnen inhuren die u en uw organisatie begeleid gedurende het, vaak langdurige, proces. Alhoewel dit voor bepaalde (grotere) laboratoriumorganisaties een goede benadering kan zijn, werpt zo’n uitgebreid traject voor veel andere laboratoria een te hoge drempel op waardoor het proces vaak niet tot het eind wordt doorgevoerd. Met alle gevolgen van dien voor het eindresultaat van het project.  Voor het welslagen van bovenstaand project is het ook raadzaam dat de “Lean Six Sigma deskundige”  wel minimaal affiniteit heeft met de werkprocessen in een laboratorium.

Een alternatief, waarbij zeker elementen van “Lean” worden gebruikt,  gaat uit van een pragmatische benadering, die aan de specifieke vraag van het laboratorium kan worden aangepast.
De basis van elk verbetertraject is het in kaart brengen van de huidige werkprocessen en het identificeren van de knelpunten die het geheel verstoren of bij aanpassing aanleiding kunnen geven tot significante verbeteringen. Onder een werkproces wordt verstaan de wijze waarop het laboratorium van vraag (aanvraag,monster) tot de rapportage en archivering van het eindresultaat komt met alles wat daartussen zit. Hieronder vallen naast voor de hand liggende onderdelen zoals de routering van de monsters door het lab, gebruik van SOP’s, bepaling van de meetresultaten etc. ook de informatiestromen door het laboratorium. Hoe wordt een monster bekend gemaakt aan bijvoorbeeld een LIMS of vergelijkbare softwareoplossing, hoe is de “tracking &  tracing” van de monsters (en de resultaten) geregeld, in welke mate worden SOP’s automatisch toegekend en beschikbaar gemaakt aan de analist, hoe wordt de data verwerkt tot resultaten en beschikbaar gesteld aan het LIMS, hoe worden de resultaten vervolgens verwerkt tot het eindrapport en beschikbaar gesteld aan de aanvrager/klant?
Bij het in “detail” in kaart brengen van de workflow, identificeren van de knelpunten en opstellen van verbeterpunten, dient de uitvoerder van dit onderzoek onbevooroordeeld (en zonder politieke invloed) zijn/haar werk te kunnen doen om tot de beste resultaten te komen.
Wie kan bovenstaande proces het beste uitvoeren?
De labmanager heeft over het algemeen het beste overzicht van de werkprocessen binnen zijn laboratorium, echter voor hem/haar is het bijna onmogelijk om voldoende politiekonafhankelijk en onbevooroordeeld dit onderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek dienen meerdere lagen van het laboratorium d.m.v. interviews eerlijke input te geven aan de onderzoeker. Een gezagsverhouding tussen onderzoeker en geïnterviewde kan dan zeer belemmerend werken en het resultaat negatief beïnvloeden. Het is daarom zeer raadzaam om een ervaren extern deskundige in te schakelen die onbevooroordeeld en onafhankelijk te werk kan gaan. Deze onafhankelijke deskundige kan daarnaast gebruik maken van ervaringen die hij/zij heeft gemaakt tijdens soortgelijke trajecten bij andere laboratoria.

LUFC LabConsultants kan uw laboratorium helpen met bovenstaand proces tot efficiëntie verbetering. Het LUFC consortium heeft diverse deskundigen die veel ervaring hebben met deze verbeterprocessen. Tijdens een oriënterend gesprek, kan worden bekeken waar uw exacte behoefte ligt en in welke mate een LUFC LabConsultants deskundige u van dienst kan zijn en welke rol hij zou kunnen gaan spelen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door eerst een beperkt onderzoek uit te voeren in de vorm van een  zogenaamde Laboratorium Scan, waarbij de belangrijkste knelpunten worden geïdentificeerd.

Indien u meer informatie wenst, over hoe LUFC LabConsultants u kan helpen om de efficiëntie van uw lab te verhogen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@labconsultants.nl of via
tel: +31 492 849450

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, CDS, Efficiency, ELN, Laboratorium, Laboratoriumautomatisering, Laboratoriumsoftware, Lean, LIMS, LUFC LabConsultants, SDMS en ECM, Workflow met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord